Om os

Jyllands Frøhandel blev 1. januar 2014 overtaget af Cand. Agro. fra 1999 – Villy Skov

Ingen åbningstider i butikken.
Forretningen er udelukkende en on-line butik med salg på nettet. Vi forhandler weibulls frø, Mr-Fothergills frø, Johnsons Frø,  Dürr Samen, Sperli, Benari, LæggeKartofler fra Danespo. Nyhuse og Palm. Diverse redskaber og gødning fra Fausol og 6 måneders gødning fra Garta, der er også andre leverandører inde over af forskellige specialiserede artikler f.eks. forhandler vi Helge Petersen af Så-let såmaskine og Felco saks og sav.

Villy Skov siger velkommen til et godt fremtidigt samarbejde, hvor service og udvalg vil blive udviklet i samme ånd som hidtil. Vi sender i princippet frø hele året, men fra 30.9 er mange frø for gamle og kan ikke længere sælges. Omkring 1. februar levere de enkelte frøfirmaer nye frøposer og vi har derfor igen hele sortiment.  Omkring samme tid i februar sender vi også læggekartofler og sætteløg, men løg og kartofler kan slet ikke tåle frost, og da vi ikke kan garantere at posten holder pakker frostfri sendes løg og kartofler ikke i perioder med meget frost.

Can.agro. villy skov
Villy Skov Can.Agro Jyllands Frøhandel

Moos & Skov co. Jyllands Frøhandel
Mosevang 4, Herslev
4000 Roskilde

Ring 30 95 97 09. Ingen svar? post@froehandel.dk

CVR: 21230537

Nykredit Bank
8117-3345070

IBAN-kontonummer DK0481170003345070
BIC-kode NYKBDKKK

post@froehandel.dk