Frøhandel, ting du skal gøre i haven:

Juni, ting du skal gøre i haven

Nu er det tiden rigtig at nyde planternes store energi, men det er også en travl måned. Ukrudtet har fart på, og hvis alt ikke skal gro til i sommerferien er det klogt at være på forkant med rengøringen, så intet ukrudt får lov at smide frø.

Det er højsæson for utøj af enhver art. Der findes både kemiske midler og biologiske midler til bekæmpelse, men det vil føre for vidt at komme ind på en egentlig redegørelse herom. Se evt. under rubrikken “planteapotek” på forsiden.

PRYDHAVEN:

Stauder og slyngplanter skal bindes op, men pas på. Stænglerne er meget skrøbelige på grund af saftspændingen, og beskæring må ikke finde sted.

Visne blomster skal altid fjernes. Det ser grimt ud, kan hindre fortsat vækst / blomster- sætning og være kimen til svampeangreb. Hold godt øje med roserne. De er flotte, men de er mål for skadedyrs- og svampeangreb(meldug og stråleplet). Eventuelle vildskud skal fjernes helt nede ved udspringspunktet. Løvfældende hække skal klippes sidst på måneden.Er der larveangreb bør afklippet brændes eller køres bort.

Forkultivering af stedmoder, gyldenlak og forglemmigej skal ske i juni/juli/august hvis de skal blomstre næste år. Hvis der manglede lidt tulipaner o.l. er det en god ide at markere stederne med en pind.Du kan nemlig ikke huske det til september,når løgene kan købes. Når du klipper hæk, så pas på evt. fuglereder.

FRUGTHAVEN:

Sommerskud på espaliertræer skal fjernes. Når det naturlige frugtfald er overstået, skal der foretages en frugtudtynding. Fælder til viklere(orm i frugterne) skal opsættes nu, hvor de parrer sig.

KØKKENHAVEN:

Hold jorden godt ren og løs, da løs jord holder på fugten. Vand hvis det skønnes nødvendigt, og det er bedre at vande igennem i stedet for at “sjatvande”(=pjatvande). Husk specielt kartoflerne. For lidt vand og kalitilførsel vil bevirke, at de koger meget ud.

Nu skal der plantes porrer,sættes løg, plantes agurker og aubergine. Hvis du sidste år var belemret med spindemider, er det en virkelig god ide at udsætte rovmider straks ved plantning.Så har de en chance for at følge med i bekæmpelsen.Kommer de i anvendelse for sent,kan de ikke følge med, uanset hvor meget de æder. Den første blomst på peber skal desværre knibes af.Ellers kommer der næsten ikke flere frugtsætninger.

STUEPLANTER:

Pas på udtørring, det er varmt i vinduet.Vær varsom med gødning, fordi selvom det rette blandingsforhold følges, bliver blandingen for stærk, når vandet fordamper, og det er altså lettere at gøre lidt ekstra frem for at skulle potte alle planter om, hvis de da ikke allerede er døde.

Juli, ting du skal gøre i haven
Denne måned er til græsslåning, rengøring, måske lidt vanding om aftenen og ellers nyde alt det arbejde, der er lavet.

PRYDHAVEN:

Visne blomster fra roser skal fjernes, og det er måske nødvendigt at klippe en gren godt tilbage hvis planten er ved at blive for ranglet. Vær opmærksom på skadedyrsangreb og bekæmp det. Der findes midler, der ikke er giftige. Vand om nødvendigt, da vand og gødningsmangel let giver svampeangreb. Hvis en større plante skal flyttes til efteråret, er det en stor fordel at “stikke” den nu, det vil sige i en afstand af ca 1/2m fra stammen stikkes en spade ned så dybt som muligt hele vejen rundt om planten, så alle rødder, store som små, skæres over. Når flyrningen skal foretages, graves planten op 10-15 cm længere ude, så de nydannede små rødder ikke skades.Stedmoder,gyldenlak og studenternelliker skal forkultiveres nu. Brug blomsterne fra morgenfruer, blomsterkarse og hjulkrone i salatskålen. Hvad med at fryse blomsten af hjulkrone ind i isterningerne til hvidvinen?

FRUGTHAVEN:

Fortsæt med at fjerne frugter, der sidder for tæt på hinanden. Nedfaldne frugter fjernes, da de ofte indeholder skadedyr. Fjern ligeledes syge og døde grene. De er ofte lettest at se om sommeren hvor de ikke har blade. Hvis der i foråret er foretaget en kraftig beskæring, vil der fremkomme en del vandskud. Disse fjernes efterhånden som de viser sig, helt inde ved grostedet. Hvis nogle grene er meget frugttunge, bør de understøttes.

KØKKENHAVEN:

Nu er det for alvor tid til at høste frugterne af forårets slid. Men der skal stadig holdes rent og vandes om nødvendigt. Stiklinge af jordbær tages efterhånden som de viser sig, og passes godt indtil de skal plantes sidst i juli, hvor også nye planter er til salg i forretningerne. Jordbær og hindbær tilføres lidt svovlsur kali så snart høsten er overstået, og jorden løsnes mellem rækkerne, men pas på ikke at komme så langt ned at rødderne beskadiges. Så efterafgrøder/grøngødning/miljøplanter(kært barn har mange navne) efterhånden som jorden bliver ledig. Det holder jorden i kultur og hindrer, at overskydende gødning skylles ned til grundvandet. Stedmoder og en del ander stauder kan såes i juli og august til senere udplantning, ligesom kinakål og fenikkel kan såes nu.Spindemiderne har højsæson.Angrebet viser sig som små gule pletter på bladene.Under forstørrelsesglas er dyrene nemme at se.De kan bekæmpes med rovmider eller et ugiftigt pyretrummiddel.Koldt vand skyller dem ned, men det skader agurkeplanten, og de kravler bare op igen.Peber angribes af bladlus, der bekæmpes med bladlysgalmyg eller pyretrum. På vinen skal sommerskuddene klippes af over 1.blad.

STUEPLANTER:

Stueplanterne skal passes med vand og vær opmærksom på skadedyrsangreb. Behandling fortages enten med et oliemiddel, sæbemiddel eller et phyretrummiddel, der er meget effektivt overfor klodblodede dyr, men i øvrigt ugiftigt for mennesker og husdyr, ligesom det er uskadeligt overfor naturen, da det er et blomsterekstrat fra den brogede magurit.


August, ting du skal gøre i haven
Dette er planlægningens måned. Stauder kan deles, hvor skal der nye løg ned, skal der købes nye planter, skal der anlægges mere græs??

PRYDHAVEN:

Hvis der plantes nye træer og buske, skal der vandes godt 1 gang om ugen og der må gerne dækkes lidt omkring planterne med spagnum eller græsafklip, så udtørring undgåes.Det er en god ide at grave et lille rør ned sammen med planten, idet der så kan rodvandes, og det mærkes på budgettet. August og september er de absolut bedste måneder at så græs, og vælg en ordentlig græsblanding. Der er stor forskel på de sorter, der anvendes i blandingerne. Brug blandinger med så mange “S” sorter som muligt.Pris og kvalitet følges gerne ad, og da plænen skal bruges i måske 30 år, er det ikke så væsentlig om en græsplæne koster et par hundrede kroner mere eller mindre.

Stedsegrønne hække skal klippes nu. Hvis liljekonvallerne har dannet røde bær, bør de omgående fjernes. De er meget giftige.

FRUGTHAVEN:

Efterhånden som frugtbuskene er tømt for frugter skal buskene udtyndes ved at de gamle grene skæres af helt nede i bunden, ligesom syge og beskadigede grene fjernes. Det er især vigtigt at de frugtbærende stængler af hindbær fjernes så snart høsten er i hus. Ellers vil de nye skud hurtigt blive smittet af den svampesygdom, der kaldes stængelsyge og som netop giver de mørke stængler.Desuden udtyndes de til ca 15 skud pr. meter.På brombær skal alle frugtbærende grene fjernes. Generelt er det en fordel, at der er godt med luft i buskene. Det giver større frugter og mindsker angreb af svampe.

KØKKENHAVEN:

Vær meget opmærksom på skimmelangreb i kartoflerne. Dette ses først som brune pletter på undersiden og kanten af bladene, og senere som en total nedvisning. Så snart de første tegn viser sig, bør toppen klippes af og destrueres da svampen er meget smitsom, og såfremt bladene bliver siddende, vil svampen blive skyllet ned i jorden og knoldene vil rådne,blot den mindste kontakt er nok. Tomat kan også angribes af kartoffelskimmel, da de jo begge stammer fra natskyggefamilien. Desuden skal planterne nippes så de skud, der kommer i grenhjørnerne fjernes. Agurk skal nippes så der på de 3 nederste grene levnes 1 blad, på de 3 næste 2 blade og resten 3 blade. Alle sommerskud på vinen beskæres løbende efter 1. blad.

STUEPLANTER:

Når pelargonierne er afblomstret, skæres de tilbage, og skuddene stikkes i kasser eller potter, der sættes køligt og lyst for overvintring. Der er stadig risiko for angreb af skadedyr og svamp.

September, ting du skal gøre i haven

September er den ideelle måned til anlæg og omlægning af plæner og staudebede. Jorden er stadig varm, aldrig rigtig tør, og fuglene er ikke særlig nærgående, da der er masser af bær.

PRYDHAVEN:

Ved omplantninger er det meget vigtig at huske vanding, også selvom jorden er våd. Jo mere våd jorden er, des dårligere falder det til om rødderne. Husk også at skære/klippe tilbage, da det beskadigede rodnet ikke kan klare at føde den sædvanlige top. Magnolie bør beskæres nu. De tidligst blomstrende forårsløg kan lægges hvorimod tulipaner og narsisser skal vente til oktober. Det er dog en stor fordel at købe dem, så snart de er fremme i butikkerne. Dels er udvalget størst og dels er løgene bedst. Der kan naturligvis spares penge når løgene kommer på udsalg, men kvaliteten er også herefter. De bliver ikke bedre af at hænge på stativerne, og de har ikke godt af at blive trykket, mast, sat negle i, og hvad de ellers udsættes for. Løg der skal blomstre omkring jul, skal lægges i potter nu.Det er en god tid at omplante og måske dele stauder, men sørg endelig for, at de ikke tørrer ud. Sidst på måneden skal man være på vagt for nattefrost. Sørg for at georginer, begonier og gladiolus tørres godt i solen inden de gemmes køligt væk. Øresnudebiller er aktive nu, og ses som billetklip i bladene på rhododendron, men kan også angribe jordbær.Bekæmpes med nematoder, der angriber og uskadeliggør larverne.

FRUGTHAVEN:

Efterårsfrugterne høstes nu. Pas på stød da disse frugter er meget ømfindige. Det er nu træernes grene tynges af de stor frugter. Sørg for understøtning, så grene ikke knækkes af. Moniliabefængte frugter og grene fjernes og brændes. Når høsten af stenfrugter(blommer, kirsebær,m.v.) er overstået, skal træerne gåes efter. Beskadigede grene fjernes nænsomt, og beskæring foretages nu. Sørg for at skære helt ind til stammen, så træet selv kan hele såret. Kiwi skal beskæres nu, da den ikke tåler vinterbeskæring.

Der findes et par sjove krydsninger i frugtbuske. Prøv f.eks “solstik”, der er en krydsning mellem stikkelsbær og solbær, eller “taybær” der er en krydsning af hindbær og brombær.

KØKKENHAVEN:

Hvis du har besøg af larver i kålene, kan de sprøjtes med et biologiske middel Dipel, der er meget effektivt.

Det er høsttid og tjenlige frugter høstes. Det er en god ide at tage tomaterne når de er begyndt at rødme, og så lade dem tvangsmodne, evt pakket ind i en avis sammen med et æble. Tomater modner ikke godt i direkte solskin, så sørg for skygge. Kartofler og rødbede tages op hvis der er udsigt til frost. Ellers er det bedste sted til opbevaring på deres plads i jorden.Spinat, blomkål,vårsalat og kørvel kan såes nu til overvintring, ligesom hvidløg og vinterstikløg (specielle sorter)lægges nu. Ledige jordstykker tilsåes med grøngødning.

STUEPLANTER:

Vil man fremdrive løg i krukker til indendørsblomstring skal de lægges nu og sættes udendørs.De tåler let frost, men ikke lavere end –10gr, så skal de beskyttes.

Dette skal du lave i haven i Oktober

Det er den lumske måned hvor nattefrost pludselig forekom sidste nat! Alligevel er oktober vel den smukkeste måned med de skønne efterårsfarver. Vær forsigtig med at rode i jorden i prydhaven, da nogle af de tidligste forårsbebudere allerede er i gang, og har måske stukket næsen op.Er der lidt totgræs er det bedre blot at rykke disse op med fingrene.

PRYDHAVEN:

Vent med gravning til alle blade er faldet ned. Der kan sagtens anlægges græs og plantes nyt, men det er tiden at få lagt de sidste løg og plantet stauder. Græsset skal have en gang gødning (2 kg 14-3-18/100m2). Græsrødder går for det meste til om vinteren, men græs kan oplagre gødning, så når foråret kommer, er græsset klar. Gødes der først til foråret giver man mos en god chance for at komme foran. Evt mos kan fjernes nu med jernvitriol. Græsset slåes en sidste gang i slutningen af måneden og ikke for kort. Afslået græs og visne blade skal helst fjernes, da det er grobund for sneskimmel. Græs og blade kan bruges til afdækning af rhododendron og roser. Visse træer og buske skal måske støttes lidt mod blæsten.Tulipaner og narcisser lægges nu. Gerne i en lomme af sand overhældt med en håndfuld kalk.Brug handsker. Lægges løgene i krukker eller altankasser skal de beskyttes mod hård frost.Efterårsblomstrende krokus og nøgenjomfruer, pynter virkelig op nu, hvor resten af blomsterne ser lidt kedelige ud.

FRUGTHAVEN:

Det er tid at få de sidste frugter plukket, og husk at stilken tilhører frugten og frugtsporen træet. Frugterne tager ikke skade af let nattefrost, men de skal plukkes inden blæsten flår dem af træet. Rengøring er yderst vigtig. Alle blade af æbler og pærer skal brændes eller graves ned, da de indeholder sporer til skurv og rust, der ellers vil skade næste års høst. Der sættes limbælter på træerne, så de vingeløse frostmålerhunner ikke kan komme op og lægge deres æg.

KØKKENHAVEN:

Rodfrugter tages op og kules gerne ned til overvintring. Hvis dette ikke er muligt, skal de opbevares så køligt og luftigt som muligt, men dog frostfrit. Lukkede kasser og beholdere er ikke at foretrække, da tingene skal kunne ånde. Sellerierne fortsætter med at gro og kan med fordel hyppes lidt for at beskytte mod let frost. Plant evt en dusk persille ind i drivhuset.

STUEPLANTER:

Hyancinter, tazetter og amaryllis skal til at drives, hvis de skal frem til juletid. Husk altid at de skal starte med at stå mørkt og køligt i 3 uger, da rodnettet lige skal i gang. Et løg har alting i sig, rødder, blade og blomster, så hvis ikke rødderne får fat, vil løget udvikle sig, men ikke holde ret længe, og der vil være stor risiko for, at blomsten vælter, når den bliver stor.

November, ting du skal gøre i haven

Hvad der plantes om foråret KAN gro, men hvad der plantes om efteråret SKAL gro.

Nu er man ved at være træt af havearbejde og glæder sig til en pause, men vi er ikke færdige endnu. Oprydning! Skal haven graves, bør man anvende en greb og ikke en spade, der skærer alt over på sin vej, men der er ingen, der har sagt, at der skal graves og jorden med alle dyr er helst fri. Dog kan jorden være så hård og sur, at en luftning bør foretages, og bland da gerne blade og kompost imellem. Brug aldrig kompost og kalk, hvor der næste år skal dyrkes kartofler og rødbeder, da ukomposteret affald let giver larveangreb. Hvis du fodrer havens fugle, bør du kun anvende knækket foder. Hele kerner er ofte uanvendelige for fuglene, og de gror som ukrudt i hele haven, fordi fuglene smider dem igen. Endvidere bør foderet ikke være opbevaret i plastemballage.

Husk at give plæneklipperen et servicecheck og smør knivene ind i olie inden den stilles væk.

PRYDHAVEN:

Staudebedet lades i fred, da løvet beskytter mod frosten, men større partier af rådnende løv bør fjernes. Rosenbedet kræver lidt arbejde. For lange skud reduceres af hensyn til blæsten. Blade og syge grene fjernes helt(destrueres) da de kan indeholde kimen til stråleplet og meldug. Om muligt kan det øverste jordlag fjernes af samme grund og der dækkes med spagnum eller jord helt op omkring planten da podestedet har det med at komme over jorden. Har man adgang til fyrretoppe kan disse placeres omkring planterne. De vil samle fygesne, der beskytter. Rhododendron kan beskæres nu, og selve planten kan forynges ved at skære den tilbage til 30-40 cm over jorden.

De frostsikre krukker skal placeres så vandet kan sive ud, og er krukken ikke frostsikker, tages den ind, hvis det ikke er for sent.

FRUGTHAVEN:

Jorden løsnes mellem træerne. Fuglene vil herefter have adgang til larver af pæregalmyg og viklere, der helt kan ødelægge næste års høst.

KØKKENHAVEN:

Hvis ikke jorden er tilsået med dækafgrøder, kan den med fordel kultiveres eller graves for at aflive det sidste ukrudt.Evt staldgødning kan kultiveres med ned, da omdannelsen næsten går i stå ved den lave jordtemperatur. Rengør drivhuset nu. Det er meget lettere end til foråret. Porre, pastinak og skorzonerrod kan godt stå på voksestedet, men det er en stor fordel enten at løsne dem med greben eller endnu bedre grave dem op, og slå dem ned i noget sand eller måske i drivhuset.Ellers kan det være svært at komme til dem.

STUEPLANTER:

Pas på musene. De elsker at rode rundt i knolde og løg i kælderen. Ellers skal drivløgene til at have lidt varmere omgivelser. Hyacinterne skal have hætte på indtil blomsten selv løfter hætten. Vanding skal foregå nedefra. Vanding af de øvrige stueplanter skal nedsættes, da planterne skal til at hvile.

Amaryllis og juletazetter har en udviklingstid på 6-8 uger, så skal de blomstre til jul, må den plantes nu, men husk at januar er en trist og mørk måned, så måske skulle der også sættes nogle lidt senere, så der er farver også på januar.


December, ting du skal gøre i haven
Ikke mange skænker haven en tanke i denne måned, men lidt skal der sysles. Husk salt fra fortove og gangstier skal fejes væk fra bedene.De kan gøre ubodelig skade i haven.

PRYDHAVEN:

Alt efter vejret kan visse planter allerede have forårsfornemmelser. Solen kan sagtens varme selvom det er koldt, og det kan lige svide næsen(prøv selv). Når nu juletræet skal hentes, så forsøg at få lidt gran med hjem til vinterdækning. Dels skygger de lidt for solen, men vigtigst holder de på fugtigheden i jorden, og en af de største farer er netop udtørring af roden. Hvis de nedfaldne blade har samlet sig i bunker på græsplænen, skal de fjernes og bruges til afdækning eller spredes ud i køkkenhaven. De kan give sneskimmel i plænen.

FRUGTHAVEN:

Frugtlageret tilses jævnligt og dårlige frugter fjernes før de snitter andre. Lillejuleaftensdag skal vinen skæres ned. Lederrankerne må ikke forlænges mere end 5-8 øjne hvert år da der så bare kommer lange stykke uden frugt, og der kommer aldrig frugt her.Alle sideranker beskæres ca 1 cm fra udspringet. Eventuelle frugtmumier fjernes da de er med til at sprede sygdommen gul monilia. Hvis et af dine frugttræer er blevet for store, kan de skæres ned, så det er muligt at komme til at plukke alle frugterne. Der hvor en stor gren er skåret af, vil der i løbet af sommeren komme en del vandskud. Disse skal rives af helt inde hvor de kommer frem, ellers vil der blot komme nye. Hvis eet af disse skud gerne skulle bruges for at gøre træet pænt, skal skuddet tvinges nedad, evt ved hjælp af vægt eller en snor for at få den til at sætte frugtsporer.

KØKKENHAVEN:

Er man usikker på jordens tilstand er december en god måned at foretage en jordbundsanalyse. Alle taler om kalk, men man kan skade mere end gavne ved at kalke, hvis jorden ikke trænger. De fleste planter trives bedst i let sur jord(ph mellem 6 og 7). Husk at give dine redskaber et eftersyn inden vinteren. Sprøjter skal tømmes og de bevægelige samt glatte dele på redskaberne skal smøres. Hvis afgrøderne er kulet ned, er det vigtigt at sørge for udluftning. Hvis de ikke kan ånde, vil de rådne.

STUEPLANTER:

Planterne skal næsten ingen vand have, men må heller ikke tørre ud. Krukker, der skal blomstre tidlig kan efterhånden sættes lidt varmere for at drive dem frem.

Te lavet på timian er godt mod tømmermænd. GODT NYTÅR.

Januar, ting du skal gøre i haven
Januar er en stille tid i haven hvor det meste er i dyb hvile. Lidt nyttigt arbejde er der dog altid. Husk hvis du bruger vejsalt, skal det fejes bort fra haven. Det gør ubodelig skade på planterne.

PRYDHAVEN:

Større grene kan beskæres på træer og buske, da saftspændingen er på sit laveste. Kontroller samtidig om efterårets storme har forårsaget skader, der skal repareres.

Prydbuske kan beskæres hvis de er blevet for voldsomme og ikke levner plads til naboen. Det er bedst at skære en gren helt ned frem for småskæreri, og det er gavnligt for busken med en udtynding. Er busken blevet for stor og ranglet, kan de fleste buske uden risiko skæres helt ned til få cm over jorden.

Kontroller vinterdækningen. Det er nu, skaderne sker. Hvis du ikke kan finde blade, er den bedste isolator et par skovle sne. Hvis der ligge et tykt lag sne, kan det være nødvendigt lige at ryste sneen af de svageste grene.

Juletræet er ved at have afsluttet sin glansperiode, så klip træet i stykker og brug det til beskyttelse af rhodedendron, hvidløg, vinterstikløg o.l.

En del frø skal have frost for at kunne spire. Det er derfor en god ide at så disse nu, og så sætte dem udenfor i frosten. Så klarer naturen selv arbejdet.

FRUGTHAVEN:

Frugttræer (dog ikke blomme og andre stenfrugter) kan beskæres. Sammengroede eller krydsende grene fjernes. Måske vil det pynte at fjerne store grene for at give luft i træet. Husk det er bedre med færre men større frugter. Ligeledes skal syge og døde grene fjernes helt. En stor gren skæres først af ½ m fra stammen, for derefter at fjerne det sidste. Ellers risikeres, at den brækker af, med stor skade til følge.

Sprøjtning med et oliemiddel(ugiftigt) kan være med til at mindske angreb af insekter senere på sæsonen.

Dyrene er sultne, og kan forårsage store gnaveskader på træerne. Der findes flere måder at beskytte dem på, f.eks barkbeskytter eller en klud med hjortetakolie.

Hvis du ønsker at forsøge dig med podning af frugttræer, skal podekvistene tages nu. Podekvistene skal være 1.-års skud 15-20cm lange og 5-8mm tykke. Skal opbevares køligt og fugtigt, men ikke lukket tæt inde.

Frugtbeholdningen gåes igennem og syge frugter fjernes.

KØKKENHAVEN:

Har du sat hvidløg eller vinterstikløg i efteråret, er det en god ide at lægge grenene fra juletræet hen over rækkerne, da fygesneen så vil lægge sig her og beskytte mod hård frost.

Frømæssigt er det ved at være tid til at forkultivere isbegonie og kæmpeløg, og for de utålmodige kan det første kilo læggekartofler lægges til spire for at blive forsat i drivhuset, men det sikreste er lige at vente lidt.

Ellers kan du i din varme stue nærlæse frøkatalogerne og planlægge køkkenhaven for den kommende sæson. Anskaf frøene i god tid, så er du sikker på at få de sorter, du gerne vil prøve.

STUEPLANTER:

Det er tid til at nyde de præparerede hyacinther og den pragtfulde amaryllis, der varsler en dejlig lysere tid.

Hvis du i efteråret plantede krukker til med forårsløg, kan disse placeres lidt lunere nu, så løgene kan vågne af deres vinterhi.

Februar, ting du skal gøre i haven
En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger. En lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen sender. Det er tid for gækkebreve.

PRYDHAVEN:

Det kan være en meget kold måned, og det er en god ide lige at kontrollere at vinterdækningerne er intakte. Pas især på de utålmodige vækster, fordi solen kan give indtryk af godt vejr, selvom det er bidende koldt, og det er netop her, skaderne sker.

Beskæring kan stadig nåes, men det er nu!

Græsplænen kan gåes efter. Grene og andet uvedkommende fjernes. Er der mos, er det en god ide at rive godt op i de værste områder. Hvis plænen er fugtig og blød, skal den lades i fred til den tørrer op. I tøvejr kan stedsegrønne og rhododendron vandes, da de meget let tørrer ud i frostperioder. Det er tid at skære grene af til indendørsdrivning. Beskæringen skal helst ske så snittet sker lige uden for grenkraven, der skal hele såret igen.

Hvis du har havebassin, er det godt at lægge en balle byghalm i den.Det hindrer, at den fryser til, fiskene kan ånde, og det minimerer algedannelse.

FRUGTHAVEN:

Se under januar, og blev det ikke gjort, skal det gøres nu. De afskårne grene kan snildt drives indendørs.

KØKKENHAVEN:

De første kartofler kan lægges til spire. Køb kun statskontrollerede og helst nematoderesistente sorter. De korrekte forhold er 12-16 gr. og lyst (soveværelsesvinduet).

Forkultivering af mange blomstersorter kan begyndes nu. begonia, lobelia, petunia m.fl.

Har du en flamingokasse, kan du vende bunden i vejret og lægge den over kruspersillen fra efteråret. Så vil du snart kunne høste det første persille.

STUEPLANTER:

Grene af en del prydplanter kan med fordel tages ind i stuen til tidlig blomstring.

Ganske svag gødning kan tilsættes vandingsvandet.

De første frø til datura, abutilon m.v. kan såes nu.

Undgå at have en skål frugt stående i nærheden af blomstrende potteplanter. Frugt udskiller gasarten ætylen, der får blomsterne til at visne hurtigere.


Marts, ting du skal gøre i haven

Marts er den svære måned, men samtidig den måned, der er mest bestemmende for årets udbytte. Til den utålmodige haveejer:DET ER BEDRE AT VÆRE 8 DAGE FOR SENT END 8 DAGE FOR TIDLIG. Hvis jorden klistrer til fodtøjet, så lad den være i fred. Vær speciel opmærksom på, om kompostbunken har været vinterhi for snegle. Er det tilfældet, kan det anbefales at lægge et bælte af sneglegift rundt om beholderen. Specielt hvis du har besøg af dræbersneglen.

PRYDHAVEN:

Hvis jorden er tjenlig og let, kan de mest hårdføre sommerblomster såes fra midt i måneden. Dette gælder f.eks. morgenfruer, lathyrus og valmuer.

Roser og tidligt blomstrende buske kan plantes nu. Græsplænen renses for grene og evt. mos fjernes. Dødt græs rives af, og der skal måske pletsåes lidt, ligesom der kan udstrøes 25 kg kalk pr. 100 m2. Hav ikke for travlt med at slå plænen. Det kan stadig blive vinter!!

Køb nye knolde nu.Det kan ikke svare sig at vente til de kommer på udsalg.Dels bliver de ikke bedre af at hænge i forretningen, og dels kommer de bagefter. De kan med fordel forkultiveres indendørs hvorved blomstringen forlænges væsentlig. De kraftigt voksende slyngplanter bør studses i toppen, inden de gror ind i tagrender og –udhæng.

Hækken kan klippes eller rettes op, hvad der nu er nødvendigt.

FRUGTHAVEN:

Det er absolut sidste frist for beskæring, og større grene bør ikke fjernes på nuværende tidspunkt. Der kan plantes nye frugttræer og –buske, men et gammelt ord siger:Hvad der plantes om efteråret skal gro, men hvad der plantes om foråret kan gro.

Husk også, man kan plante et træ og få en pind, men man kan også plante en pint og få et træ!! Køb ikke for store vækster.

Kig godt på solbærknopperne. Hvis de er runde og ikke ovale er der solbærmider i, og disse grene skal skæres af og brændes.

KØKKENHAVEN:

Lille Peter: hvornår skal vi ud og så, far??

Far: når du kan sidde med bar numse på jorden uden at fryse!

Så snart jorden er bekvem, kultiveres den igennem. Glem alt om en fræser. Den ødelægger al struktur i jorden, og dyr større end 1 mm bliver klippet i stykker.

De første hårdføre afgrøder som: persille, tidlig gulerod, ærter, spinat, kørvel, majroer og radisser kan såes.

De senere læggekartofler kan lægges til spire, og du kan evt. dække et jordstykke med klar plast for at forvarme jorden. Frø, der skal forkultiveres skal såes nu, dog ikke agurker og meloner.

Luk vinduet op i drivhuset på solrige dage. Det kan blive virkelig varmt og forskellen i temperaturen fra dag til nat kan nemt blive for stor. Du har da husket at gøre drivhuset rent med sæbe i efteråret ikke?? Alt for meget vand her i foråret er nemlig ikke så godt. En dusch med et svampemiddel er en god ting her i foråret.

De første ting, vårsalat, kørvel og kloklare kan snart høstes til salatskålen. Hvis der skal brændes bål af, er asken glimrende gødning til køkkenhaven, men spred den godt.

STUEPLANTER:

Det er en god ide lige at fjerne potten fra stueplanterne, fjerne det øverste lag sur jord og evt plante dem igen i en større potte.(kun 1 nr. større). Kun forsigtig vanding og gødskning.


April, ting du skal gøre i haven

Nu begynder det rigtig at klø i fingrene.

PRYDHAVEN:

Staudebedet kan klargøres og visnet løv kan forsigtigt fjernes med mindre det stadig er koldt. Pas på de små skud fra løg og lignende, de kan være svære at få øje på. Hele haven kan tilføres gødning, 3-5 kg pr 100 M2 hvis vi taler om kunstgødning, anvendes organisk gødning bør man følge den anviste mængde, der er forskellig for den enkelte slags. Vælg en god gødning hvor det sidste tal er højt, specielt til græsplænen. Forkert gødning kan give masser af mos i plænen.

Alle former for løvfældende træer og buske kan plantes. Der kan også nyanlægges græsplæner, men hvis ikke jorden er godt renset, vil det være klogt at sætte kartofler i stykket, og så¨holde arealet rent over sommeren. Jo mere ukrudt der er spiret, jo mindre kommer der i plænen bag efter.

Forårsknolde, gladiolus m.v. kan forplantes i potter til senere udplantning. Det giver en længere blomstring, men pas på nattefrosten, der kan ødelægge det hele. Roserne klippes når faren for hård nattefrost er overstået. klip dem ikke for langt ned. Overvintrende planter kan tages frem og beskæres.

FRUGTHAVEN:

Der må ikke længere sprøjtes med oliemidler, idet dette kan hindre bestøvning af blomsterne. Der gødes, alt efter jordens reaktionstal,med sure eller basiske gødninger.

Det kunne måske være på sin plads med et lille simpelt gødningskursus!! Alle gødninger består af N=kvælstof, P=fosfor og K=kalium, og er således NPK gødninger uanset om de er kunstige eller organiske. ”N” virker over jorden, ”K”virker under jorden og ”P” skal blot være til stede i små mængder for at planterne overhovedet kan optage næring. Om gødningen skal være organisk eller kemisk er op til den enkelte, men husk det er lettere at supplere med lidt ekstra end at skulle samle noget op igen. Gylde i en å kan ødelægge al liv, så brug tingene med omtanke, modsat hvis der slet ikke tilføres noget næring vil det ret hurtigt kunne ses på udbytte og udseende. Organisk gødning omdannes langsomt til noget, planterne kan bruge, og skal derfor kun tilføres om foråret. Det kan ikke svide planterne, men er noget dyrere i brug.

Hvis der skal podes på nogle træer, er april den bedste måned til dette.

KØKKENHAVEN:

Nu skal der til at ske noget! Jorden skal forberedes, de flerårige planter og urter, asparges, artiskok og rabarber skal plantes. Mange af de tidlige urter kan såes og de første kartofler kan lægges under plast. Kommer der kolde nætter, kan der med fordel dækkes med fiberdug, der holder på jordvarmen. I drivhuset kan plantesækkene godt gøres klar, så solen kan forvarme jorden. Hvis du ikke bruger plantesække i drivhuset, skal jorden skiftes hvert år i 2 spadestiks dybde.

Glem alt om bønner,rødbeder, porrer og stikløg. Den mindste frost/kulde vil få dem til at gå i stok. Det kunne også nemt ske at de planter, du køber allerede har fået chokket, og at skaden derfor er sket.Vil man selv lave agurk og melon, skal de såes indendørs nu. Brug kun F:1 sorter.

STUEPLANTER:

Nu er det tid at tage stiklinger af de planter, man ønsker at formere på denne måde. Pas på stiklingerne ikke er for store, brug en god så- og priklejord,og undgå udtørring. Tilsætning af gødning til de opvågnende planter kan godt sættes lidt op, men pas på den skarpe sol.

Maj, ting du skal gøre i haven
Det kan være en lunefuld måned med dejligt vejr og pludselig en gang nattefrost, så vær meget opmærksom på de kolde nætter. Det er ligeledes vigtig at påse, at de små nysåede blomster og grøntsager ikke tørrer ud.

PRYDHAVEN:

Nu er det tid at få de sidste sommerblomster sået. Begoniaknolde, gladiolus og dahlia kan plantes ud. Mange løgplanter er ved at være afblomstrede, men husk at løvet skal have lov at visne ned for at der kan dannes blomstersætning til næste år. Lang tynd løv kan med fordel samles i en knude. Skal de flyttes eller deles, bør dette først ske efter nedvisning. Hvis der var nogler huller, er det en god ide at afmærke disse med en pind, så man til efteråret kan putte nogle spændende nye løg ned på de rette pladser .

Stauder skal bindes op inden de vælter. Forsythia, ribes m.fl beskæres efter blomstring.Fjern de gamle tykke grene helt ved bunden.

FRUGTHAVEN:

Sidste chance for podning er først i denne måned!

De tidlige frugtsorter skal udtyndes så der kan være en hånd mellem de enkelte frugter. Husk at vande de nyplantede træer. For at spare på vandet, kan rodvanding tilrådes. Hold altid jorden løs under frugttræerne. Dels er det nemmere at holde rent for ukrudt, og dels har fuglene lettere ved at finde larver og andet utøj. For at mindske angreb af utøj, er det en god ide med et par fuglekasser i frugthaven. Der kan også ophænges insektfælder i træerne. Disse vil fange hannerne, og ingen hanner-ingen unger!

KØKKENHAVEN:

Nu skal der såes og plantes ud, vandes og gødes! Da planternes rødder endnu er ganske små, kan en udtørring være katastrofal, og maj er normalt en måned, hvor fordampning er større end regnmængde.

Glem dog stadig:porre,rødbede samt agurk til drivhuset. Det er først grundlovsdag!

Tomater danner hurtigt nye skud i bladhjørnerne.Disse skal fjernes,da de tager kraft fra planten. Når gulerødderne har 4 blade, skal de tyndes ud.Sørg altid for at hyppe dem bagefter, da gulerodsfluen ellers har alt for nemt ved at lægge æg ved roden.Brug evt. insektnet hele sæsonen.

UKRUDT!! Husk det er nemmere at holde rent end gøre rent.

STUEPLANTER:

Nyd deres store iver og længsel efter varme og sol. Sørg for de ikke tørrer ud, og vær opmærksom på angreb fra skadedyr. Orkideer må aldrig stå i direkte sol, men skal under blomstring stå lyst.