Hvorfor dyrker man F1 – hvorfor er de bedre og populære.

Når en frøproducent ønsker en ny sort, skal han vælge to sorter der skal bruges til krydsning, her vælger de typisk en sort med flotte frugter, og en der er sygdomsresistens. dvs. to sorter med meget forskellige egenskaber. Du får så en sort der både har gode egenskaber og godt udbytte. Dvs. du får udbytte og udseende fra en Heirloom men uden de udfordringer omkring udbytte og sygdomme der kan være.

Men i princippet behøver man kun et frø, derefter kan man udføre det der hedder vegetative formering, hvor man tager noget af planten og dyrker videre på, man kloner den oprindelige plante. Fx hvidløg, jordbær og kartofler dyrkes på den måde, men også hos tomater kan kan man tage sideskud.

Når planten sælges videre har sortsejeren dog ret til at opkræve en afgift. Det får de allerede ved frø, men det gælder også når sorten opformeres ved stikling.

Der findes forædlede F1 frø indenfor rigtig mange områder fx er det forholdsvist nemt at opformere majs, ris, solsikke, soja fordi blomsten er adskilt hun og han, det er mere kompliceret indenfor Bomuld, soja, chili, tomater for at gøre hun steril.

Det er vigtigt man ikke forveksler Hybrid-F1 sorter med GMO – Gen Modificeret, som er noget ganske andet.