Blomstermark eller natureng, hvad menes der med Vilde danske blomsterarter og indførte blomsterarter.

Vil du i gang med at hjælpe naturen på vej ved at etablere blomsterbed så insekterne har et levested, er der nogle grundlæggende ting du skal have styr på.

 

Vi taler for tiden meget om oprindelig danske blomster arter, der er  mange meninger om hvad det omfatter, for eksempel hvornår regner man er det, tæller vi for 100 år siden, 1000 år, eller 10.000 år tilbage for at finde de oprindelige.

 

Men der findes nogle oversigter på internettet, hvis du vil nørdet dette nærmere. Jyllands Frøhandel har umiddelbart den holdning, graver du et stykke jord frit (væk med muldlaget) og efterlader det en årrække, hvad der kommer af arter, må i nutiden være danske arter. Nogle af dem vil være indført af men igen hvornår. En anden holdning er også om vores insekter kan have gavn af disse arter, enten som mad kilde eller som yngleplads.

 

Oprindelige danske arter omtales tit som naturengfrø, som kommer i enkeltstarter eller som blandinger.

 

Blomstermarkfrø er ofte arter eller blanding af indførte arter som gror godt i det muldlag vi får oprettet ved at dyrke jorden enten i haver eller på en landbrugsmark.

 

Har du så besluttet dig om du vil oprette en natureng eller en blomstereng, og vil hjælpe området lidt på vej ved at så nogle frø, skal du udvælge nogle arter eller en frøblanding der er sammensat til dit ønske.

 

Derudover skal jorden også være tilpasset frøene. Det vil sige blomstermarkfrø i jorden hvor der er har være dyrket før. Naturengfrø kan ikke klare sig i konkurrencen og skal have jord der aldrig har været dyrket, for eksempel kan du tilføre sand eller grave det øverste 30 cm muldlag af.