Markblomstblanding og Vilde danske blomster. Hvorfor er priserne så forskellige?

De seneste par år har der været stigende interesse blandt Danske haveejere og lade det områder gro lidt mere vildt end normalt.
Det er dog et område de fleste af os skal lære lidt om, hvordan gør man det! Det er også en trend der giver lidt spændinger fordi priserne på frø man bruger til at etablerer, er strøjet godt og grundig i vejret på grund af stigende efterspørgsel, og det er sket med rekordfart! Du skal dog vide der er stor forskel på frø, virkelig.
Du får her lidt baggrund for hvordan vi hos Jyllands Frøhandel prissætter blomsterblandinger, som kan bruges til levested for sommerfugle, vilde bier og biller.

1) Har du almindelig havejord skal du dyrke almindelige markblomster. Du kan ikke dyrke Vilde danske arter i havejord, det trives ikke og få år efter er de der ikke mere, alt muligt andet overtager området fx. græs.
Blandt markblomster er der etårige, som blomstre og sætter frø samme år, de er normalt billige sammen lignet med de fleste andre blomsterblandinger, de kan være meget prangende i farver mv. Prisen er lav da de er nemme at opformere for en avler, det er bare at så og høste ca. 80 dage senere. Den slags frø koster normalt ikke mere end 500 – 1000 kr. pr. kilo., men kig på hvad blandingen indeholder, der er stor forskel på antal frø du får pr. kilo. Man bruger normatl 4 gram pr. kvm.
Etårig markblomst er normalt noget landmanden bruger som blomsterstribe, det er oftest masser af mad til insekterne, men det er ikke noget insekterne overvintre i.
2) Flerårige markblomster blomstre tidligst året efter du sår, at opformerer den slags er mere tidskrævende, der skal lues for ukrudt og den slags, de koser mere, dog 1000 – 5000 afhængig af arter.
Det er normalt at blande nogle etårige arter i en de flerårig blanding, ellers er der ikke noget der blomstre første år, det bliver lidt kedeligt. De flerårige kan dog sås i efteråret, og de vil blomstre det kommende år.
3) Eng- og vildblomster er et helt andent kapittel i forhold til blomsterblandinger, de skal dyrkes i næringsfattig jord, det bedste er at dyrke i råjord hvor det øverste lag muld er gravet af og fjernet. Næringsfattig jord kan også skabes kunstigt ved at tilfører noget opgravet næringsfattig jord. Der findes meget lidt næringsfattig jord tilbage i Danmark, uden vi har ordner det. Det kan findes fx. i en efterladt grusgrav eller noget andet hvor der er gravet et hul i jorden som vi ikke bruger mere. Det meste danske jord er på en eller anden måde opdyrket.


Eng- og vildblomster får for det andet meget meget små frø. Fx. hos vild merian er der 10.000 frø pr. gram, det gør du ikke skal bruge ret manget for at så et område til, så prisen pr. kilo er derfor meget højrer. Som før nævnt er næringsfattig jord sært at finde, så opformering under gunstige forhold er noget mere kompliceret og arbejdskrævende. Der findes flere blandinger, men prisen er typisk 4000 kr. pr kilo og hvis du køber små poser a 25gram kan kiloprisen være en del højere. Umiddelbart er der to gode Danske blandinger, Dansk Vildeng og Nykildes Vild naturblanding som begge er dyrket i Danmark og indeholder oprindelige danske arter.
Indenfor Eng- og vildblomster er der også etårige og flerårige, de fleste blandinger indeholder begge, så kan du så dem både i foråret og efteråret. Da det er oprindelige danske arter vil insekterne gerne bruge det som mad (nektar) og til at deres yngel overvintre i.