Næringsstoffer betydning for høj diversitet

Hvis du vil have 50 eller 100 forskellige arter ved siden af hinanden, en høj diversitet, er forudsætning at der er næringsfattige!
Er der næringsrigt får du typisk en enkelt art eller nogle få arter, de vil også være høje måske en halv meter eller mere, i forsøget på at skygge for alt andet. Det kan være græsser med underjordiske udløbere, men også høje blomster.
Er det knapt med næring bliver planterne ikke så store og kraftige samtidig med at der er plads til mange arter, 50 forskellige plantearter er ikke ualmindeligt, der kan godt stå forskellige græsser og kløver. Men med et så stort antal forskellige planter gælder det,  at høj næring er no-go.

Men hvordan opnår man så denne næringsfattige jord, med stor forskellighed i planterne.  Det vigtigste er at man slår det en til to gange årligt, med plæneklipper eller le, og når man er færdig fjerner man afklip med en rive eller hvis du har opsamler. Afklippet bliver brugt et andet sted, som grøngødning omkring buske, bær og tilfører derfor grøn næringsstoffer.

Du vil også have nogle træer og buske i området, de sender deres rødder ind under og henter næringsstoffer ud, så de vil på den måde bidrage i at gøre området næringsfattige. Men træer skal ikke stå for tæt og skygge, da får du i stedet en skovbund.
Er du ved at etablerer og er du meget ihærdig, fjerner du det øverste lag med græs, ved fjernelse af biomassen får jorden en start med næringsfattig øverste jordlag.
Dvs. kort remset op:
– du fjerner biomassen, det øverste lag.
– klipper hvert år en til to gange, og fjerner afklip.

– har træer i området, der sender rødder ind og snupper næring.

Vil du hjælpe yderligere når det er etableret kan du fx. luge disse arter:
skvalderkål, mælkebøtte, rajgræs, skræppe, feber-nellikerod, ensidig klokke, canadisk gyldenris, haremad og lav ranunkel.

Bemærk også: det vigtigste for en blomsterstribe er at den for lov at ligge, så længe som  muligt! De fleste arter af insekter placerer deres yngel i reder nede i jorden, og ofte i sådan et område hvor der er masser af vegetation. De ved at der vil være mere det kommende år, og derfor er det et smart sted. Det gør de blandt andet i efteråret, så nogle kan overvintre og være klar til foråret. Hvis du beslutter dig for at omlægge dit areal må du ikke gøre det om efterår/vinter da du ødelægger næste års yngel. Så hvis en havefræser / plov / hakkejern eller andet kommer ind i mellemtiden er det en regulær fælde der er mere ødelæggende for insekter end det gør gavn.