Vil du have mange arter på samme sted skal jorden være næringsfattig!

– så inden 1.6 (helst tidligere) eller efter 15.7 indtil 3 uger før frost, ikke imellem.

– du fjerner biomassen, det øverste lag. Placerer et lag grus, og sår.

– herefter klipper hvert år en til to gange, og fjerner afklip

– du har træer i området, der sender rødder ind og høster næring

Læs artikel om hvordan du får 50 eller 100 arter samme sted.

https://www.froehandel.dk/naeringsstoffer-og-hoj-diversitet/