BEMÆRK: Vi skelner mellem Eng- og vildblomster og markblomster.

Eng- og vildblomster dyrkning:
Vil du have mange arter på samme sted skal jorden være næringsfattig!
– så inden 1.6 (helst tidligere) eller efter 15.7 indtil 3 uger før frost, ikke imellem.
– du fjerner biomassen, det øverste lag. Placerer et lag grus, og sår.
– herefter klipper hvert år en til to gange, og fjerner afklip
– du har træer i området, der sender rødder ind og høster næring
Læs artikel om hvordan du får 50 eller 100 arter samme sted.
https://www.froehandel.dk/naeringsstoffer-og-hoj-diversitet/